Preview Mode Links will not work in preview mode

Teologiska samtal om böcker med Joel Halldorf och Patrik Hagman. En bokklubb där lyssnarna kan bidra med frågor & funderingar.

Läsarpodden produceras av tidningen Dagen i samarbete med Teologiska högskolan i Stockholm.

Oct 30, 2020

Är människan ond eller god – ängel eller best? Är vi djupt fallna och moraliskt degenererade, eller skapade till Guds avbild och därför alltid dragna mot godhet och kärlek?

Uppfattningarna har varierat genom historien, inte bara mellan teologer utan också mellan filosofer och forskare av olika slag. Thomas Hobbes menade att det krävdes en stark stat för att hålla oss i schack, medan  Rousseau hävdade att civilisationen bara förstörde vår sanna, inneboende godhet.

Efter andra världskriget har betoningen legat på människans mörker, men nu lyfter allt fler fram våra goda sidor: Att vi samarbetar och hjälper varandra, och att vi tycks skapade för gemenskap.

En av de mest vältaliga i denna skola är Rutger Bregman, som i boken "Humankind" vill ge en hoppfull bild av mänskligheten. Läsarpodden har läst och ger sig i kast med frågan.