Preview Mode Links will not work in preview mode

Teologiska samtal om böcker med Joel Halldorf och Patrik Hagman. En bokklubb där lyssnarna kan bidra med frågor & funderingar.

Läsarpodden produceras av tidningen Dagen i samarbete med Teologiska högskolan i Stockholm.

Nov 5, 2018

Läsarpoddens Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar om Marilynne Robinsons nya bok "Vad gör vi här?" (Weyler förlag), där hon diagnostiserar det moderna USA och söker rötterna till humanism och demokrati hos 1600-talets puritaner och i 1700-talets stora väckelserörelser.