Preview Mode Links will not work in preview mode

Teologiska samtal om böcker med Joel Halldorf och Patrik Hagman. En bokklubb där lyssnarna kan bidra med frågor & funderingar.

Läsarpodden produceras av tidningen Dagen i samarbete med Teologiska högskolan i Stockholm.

Dec 18, 2017

Vem är hon, den första akademiska teologen i Svenska akademin på 70 år? Joel och Patrik har läst Jayne Svenungsson och ägnar detta specialavsnitt av Läsarpodden åt att presentera och diskutera hennes böcker och tankar. Det blir ett avsnitt om profeter, filosofer och teologin som röst och politisk kraft.


Dec 4, 2017

Kan man älska utan minne och förlåta sådant man glömt? Eller kräver både kärlek och försoning ett levande minne?

Patrik Hagman och Joel Halldorf läser "Begravd jätte" av nobelpristagaren Kazuo Ishiguro, och frågar sig om sagor ibland är sannare än verkligheten.