Preview Mode Links will not work in preview mode

Teologiska samtal om böcker med Joel Halldorf och Patrik Hagman. En bokklubb där lyssnarna kan bidra med frågor & funderingar.

Läsarpodden produceras av tidningen Dagen i samarbete med Teologiska högskolan i Stockholm.

Dec 4, 2017

Kan man älska utan minne och förlåta sådant man glömt? Eller kräver både kärlek och försoning ett levande minne?

Patrik Hagman och Joel Halldorf läser "Begravd jätte" av nobelpristagaren Kazuo Ishiguro, och frågar sig om sagor ibland är sannare än verkligheten.