Preview Mode Links will not work in preview mode

Teologiska samtal om böcker med Joel Halldorf och Patrik Hagman. En bokklubb där lyssnarna kan bidra med frågor & funderingar.

Läsarpodden produceras av tidningen Dagen i samarbete med Teologiska högskolan i Stockholm.

May 6, 2019

Håller internet på att beröva oss vår fria vilja, och i en förlängning det som gör oss till människor? Det hävdar Harvard-professorn Shoshana Zuboff, som skrivit en av årets mest uppmärksammade böcker: "The Age of Surveillance Capitalism".

Här visar hon hur den information som internet-jättar som Google och Facebook samlar om oss reducerar människan till råmaterial som företagen kan utvinna pengar ur.

Teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst hennes bok och funderar över dess konsekvenser.