Preview Mode Links will not work in preview mode

Teologiska samtal om böcker med Joel Halldorf och Patrik Hagman. En bokklubb där lyssnarna kan bidra med frågor & funderingar.

Läsarpodden produceras av tidningen Dagen i samarbete med Teologiska högskolan i Stockholm.

Apr 4, 2018

Vår tids religion? Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst "Doughnut Economics" av Kate Raworth och diskuterar ekonomin som vår tids mest inflytelserika religion.