Preview Mode Links will not work in preview mode

Teologiska samtal om böcker med Joel Halldorf och Patrik Hagman. En bokklubb där lyssnarna kan bidra med frågor & funderingar.

Läsarpodden produceras av tidningen Dagen i samarbete med Teologiska högskolan i Stockholm.

Mar 5, 2018

Läsarpoddens queer-avsnitt: Joel och Patrik pratar om kön, sexualitet, identitet och kyrka utifrån Maggie Nelsons ”Argonauterna”.


Feb 6, 2018

Vad är Bibeln för en bok, och hur ska den läsas? Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst "The Scripture as Real Presence" av Hans Boersma, och talar om bibeltolkning i den tidiga kyrkan och i dag. Patrik förklarar problemet med både konservativ och liberal kristendomstolkning, medan Joel hävdar att kristen tro...


Dec 18, 2017

Vem är hon, den första akademiska teologen i Svenska akademin på 70 år? Joel och Patrik har läst Jayne Svenungsson och ägnar detta specialavsnitt av Läsarpodden åt att presentera och diskutera hennes böcker och tankar. Det blir ett avsnitt om profeter, filosofer och teologin som röst och politisk kraft.


Dec 4, 2017

Kan man älska utan minne och förlåta sådant man glömt? Eller kräver både kärlek och försoning ett levande minne?

Patrik Hagman och Joel Halldorf läser "Begravd jätte" av nobelpristagaren Kazuo Ishiguro, och frågar sig om sagor ibland är sannare än verkligheten.


Nov 6, 2017

I sin bok "The Benedict Option" ger Rod Dreher överlevnadsråd till kyrkor i en sekulariserad värld. Boken har blivit en av årets mest omtalade teologiska böcker. Drehers recept är att kristna ska dra sig tillbaka och vårda den egna identiteten i levande, lokala gemenskaper. Joel och Patrik pratar om en bok som de...